dekorasiya

dekorasiya
<fr.>
1. Əhvalatın vaqe olduğu yerin və şəraitin teatr səhnəsində rəssamlıq, yaxud memarlıq cəhətdən təsviri: səhnə tərtibatı. <Şaqqulu:> Dekorasiyaları da söküb hərəsini bir divara söykədi. C. C.. Əlvəndi gözlərini dekorasiyadakı balaca deşikdən ayır-mayaraq cavab verdi. . S. Rəh..
2. məc. Zahiri bəzək, bəzək-düzək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • dekorasiyaçı — is. 1. Dekorasiya rəssamı. 2. Bəzəkçi, bəzək mütəxəssisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dekur — bax dekorasiya. Rəssam yaratdığı dekorlar vasitəsilə keçmiş dövrün həyat və məişəti üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətləri məharətlə açıb göstərə bilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eskiz — <fr.> 1. Bir şəklin, rəsmin və ya onun bir hissəsinin ilk qaralaması. // Heykəltəraşlıq əsərinin kiçildilmiş miqyasda hazırlanan ilk nümunəsi, modeli, taslağı. // Bir musiqi əsərinin, ədəbi əsərin və ya onların hissələrinin ilk redaktəsi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pavilyun — <fr.> Bağlarda, parklarda və s. də hər hansı bir məqsəd üçün tikilən kiçik yüngül tikili. Su pavilyonu. Gül pavilyonu. – Mağaza və pavilyonların al əlvan titrək illüminasiyası, bəzəkli vitrinlər adamsız çox qüssəli görünürdü. Q. İlkin. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • perspektivli — sif. 1. Perspektivi, gələcəyi olan, inkişaf etməyə yaxşı şəraiti olan. Perspektivli neft sahəsi. Perspektivli iş. 2. Perspektivdə əks olunan, perspektiv nəzərdə tutulan (bax perspektiv 1 ci mənada). Perspektivli dekorasiya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəkil — is. <ər.> 1. Bir şeyin, ya adamın xarici görünüşü; sifət, surət. Uşaq böyüdükcə şəklini dəyişirdi. – Vidadi xəstəni gəl indi tanı; hanı o sən görən şəklü nişanı. M. V. V.. Şəkli düşmək – hamar, parlaq səth üzərində surəti, əksi düşmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərtibat — is. <ər. «tərtib» söz. cəmi> 1. Tərtib olunmuş bir şeyin xarici görünüşünü, görkəmini təşkil edən xüsusiyyətlərin (kitabın, qəzetin şəkillərinin, şriftlərinin, ya səhnə tamaşasının dekorasiya və geyimlərinin və s. nin) məcmusu. Səhnəyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üçplanlı — sif. Üç planı, üç tərəfi olan; üç planda yerləşmiş. Üçplanlı dekorasiya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”